Modul de accesare a serviciilor oferite de spital

Consultatii in ambulator si investigatii paraclinice:

  • Programare
  • Actul de identitate
  • Biletul de trimitere valabil
  • Cardul National de Asigurari de Sanatate

Servicii de Spitalizare continua sau Spitalizare de zi:

  • Actul de identitate
  • Biletul de trimitere valabil
  • Cardul National de Asigurari de Sanatate

Servicii la cerere - Consultatii in ambulatoriu si investigatii paraclinice:

  • Programare
  • Actul de identitate
  • Dovada achitarii contravalorii serviciilor