Tarife radiologie si imagistica medicala

Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară Pret lei
A. INVESTIGATII CONVENTIONALE
1. INVESTIGATII CU RADIATII IONIZANTE
1 Examen radiologic cranian standard 41
2 Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei 41
3 Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri 41
4 Radiografie de membre :
a) Braţ 41
b) Cot 41
c) Antebraţ 41
d) Pumn 41
e) Mână 41
f) Şold 41
g) Coapsă 41
h) Genunchi 41
i) Gambă 41
j) Gleznă 41
k) Picior 41
l) Calcaneu 41
5 Examen radiologic articulaţii sacro-iliace 41
6 Examen radiologic centură scapulară 41
7 Examen radiologic coloană vertebrală/segment 41
8 Examen radiologic torace ansamblu 41
9 Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice 41
10 Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ 41
11 Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast 76
2. INVESTIGAŢII NEIRADIANTE
1 Ecografie generală (abdomen + pelvis) 71
2 Ecografie abdomen 54
3 Ecografie pelvis 41
B. INVESTIGAŢII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
1 CT craniu nativ 160
2 CT buco-maxilo-facial nativ 205
3 CT regiune gât nativ 175
4 CT regiune toracică nativ 230
5 CT abdomen nativ 235
6 CT pelvis nativ 235
7 CT sinusuri 205
8 CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 445
9 CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 530
10 CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 470
11 CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 485