Tarife radiologie si imagistica medicala

Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară Pret lei
A. INVESTIGATII CONVENTIONALE
1. INVESTIGATII CU RADIATII IONIZANTE
1 Examen radiologic cranian standard 18
2 Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei 30
3 Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri 35
4 Radiografie de membre :
a) Braţ 35
b) Cot 35
c) Antebraţ 35
d) Pumn 35
e) Mână 35
f) Şold 35
g) Coapsă 35
h) Genunchi 35
i) Gambă 35
j) Gleznă 35
k) Picior 35
l) Calcaneu 35
5 Examen radiologic articulaţii sacro-iliace 35
6 Examen radiologic centură scapulară 23
7 Examen radiologic coloană vertebrală/segment 35
8 Examen radiologic torace ansamblu 32
9 Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice 32
10 Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ 32
11 Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast 56
2. INVESTIGAŢII NEIRADIANTE
26 Ecografie generală (abdomen + pelvis) 60
27 Ecografie abdomen 40
28 Ecografie pelvis 30
B. INVESTIGAŢII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ
42 CT craniu nativ 120
43 CT buco-maxilo-facial nativ 150
44 CT regiune gât nativ 130
45 CT regiune toracică nativ 175
46 CT abdomen nativ 175
47 CT pelvis nativ 175
48 CT coloană vertebrală nativ/segment 60
49 CT membre nativ/membru 60
50 CT mastoidă 150
51 CT sinusuri 150
52 CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 375
56 CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 450
57 CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
58 CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
59 CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment 400
60 CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru 180