Tarife laborator analize medicale

Nr. Crt. Denumirea  analizei de laborator Metoda Timp eliberare rezultat Pret (lei)
HEMATOLOGIE                                   
1 Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare
  eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite,  formulă leucocitară, indici eritrocitari
- spectroscopie de impedanta
-spectrofotometrie
-citrometrie in flux
24 ore 15
2 Numărătoare reticulocite                                      Microscopie 24 ore 6
3 Examen citologic al frotiului  sanguin                       Microscopie 24 ore 19
4 VSH                                                          24 ore 3
5 Grup sanguin ABO Aglutinare 24 ore 8
6 Determinare grup  sanguin Rh                 Aglutinare 24 ore 8
7 Timp Quick şi INR  Coagulometrie 24 ore 15
8 APTT                                                           Coagulometrie 24 ore 13
9 Fibrinogenemie                                           Coagulometrie 24 ore 14
10 Timp de sangerare Duke 24 ore 5
11 Timp de coagulare   24 ore 5
12 D - dimer Imunofluorescenta 24 ore 60
BIOCHIMIE  - SERICĂ ŞI URINARĂ                       
13 Proteine totale serice                                        Spectrofotometrie 24 ore 8
14 Electroforeza proteinelor
  serice                          
Spectrofotometrie 24 ore 16
15 Uree serică                                                    Spectrofotometrie 24 ore 6
16 Acid uric seric  Spectrofotometrie 24 ore 6
17 Creatinină serică  Spectrofotometrie 24 ore 6
18 Bilirubină totală  Spectrofotometrie 24 ore 6
19 Bilirubină directă  Spectrofotometrie 24 ore 6
20 Glicemie                                                    Spectrofotometrie 24 ore 6
21 Colesterol seric total  Spectrofotometrie 24 ore 6
22 HDL colesterol  Spectrofotometrie 24 ore 9
23 LDL colesterol  Spectrofotometrie 24 ore 8
24 Trigliceride serice  Spectrofotometrie 24 ore 8
25 TGP                                                           Spectrofotometrie 24 ore 6
26 TGO  Spectrofotometrie 24 ore 6
27 Gama GT    Spectrofotometrie 24 ore 8
28 Fosfatază alcalină  Spectrofotometrie 24 ore 8
29 Calciu seric total  Spectrofotometrie 24 ore 6
30 Calciu ionic seric  Spectrofotometrie 24 ore 8
31 Magneziemie                                    Spectrofotometrie 24 ore 6
32 Sideremie  Spectrofotometrie 24 ore 8
33 Examen complet de urină (sumar + sediment)  Spectrofotometrie 24 ore 10
34 Dozare glucoza urinara Spectrofotometrie 24 ore 6
35 Creatinina urinara  Spectrofotometrie 24 ore 8
36 LDH  Spectrofotometrie 24 ore 16
37 Hemoglobina glicozilata  Spectrofotometrie 24 ore 25
38 Amilaza  Spectrofotometrie 24 ore 17
39 Clostridium difficile GDH + toxina A + B  Imunocromatografie 24 ore 60
IMUNOLOGIE                                 
40 TSH  Chemiluminiscenta, ECLIA
  ,Imunofluorescenta
48 ore 21
41 FT4  Chemiluminiscenta, ECLIA,
  Imunofluorescenta
48
  ore
21
42 Hormonul
  foliculinostimulant 
Imunofluorescenta 48 ore 24
43 Hormonul luteinizant (LH)                                     Imunofluorescenta 48 ore 24
44 Cortizol                                                       Imunofluorescenta 48 ore 28
45 Progesteron Imunofluorescenta 48 ore 26
46 Prolactină                                                    Imunofluorescenta 48 ore 26
47 Anti-HAV IgM  Imunocromatografie 24 ore 41
48 Ag HBs  Imunocromatografie 24 ore 32
49 Anticorpi Anti HCV  Imunocromatografie 24 ore 65
50 Testare HIV la gravidă  Imunocromatografie 24 ore 34
51  ASLO  Aglutinare 24 ore 12
52  VDRLsau RPR  Aglutinare 24 ore 6
53 Confirmare TPHA                                              Aglutinare 24 ore 13
54  Antigen Helicobacter Pylori  Imunocromatografie 24 ore 40
55 Antigen Giardia Imunocromatografie 24 ore 24
56 Complement seric C3                                           Imunotubidimetrie 24 ore 11
57 Complement seric C4                                           Imunotubidimetrie 24 ore 11
58 IgG seric                                                     Imunotubidimetrie 24 ore 15
59 IgA seric                                                     Imunotubidimetrie 24 ore 15
60 IgM seric                                                     Imunotubidimetrie 24 ore 16
61 Proteina C reactivă  Aglutinare 24 ore 11
62 Factor reumatoid                                              Aglutinare 24 ore 10
64 PSA  Chemiluminiscenta, ECLIA,
  Imunofluorescenta
48
  ore
24
65  AC Helicobacter Pylori   Imunocromatografie 24 ore 40
66 Troponina  Imunofluorescenta 24 ore 30
67 T3  Imunofluorescenta 48 ore 40
 68 T4  Imunofluorescenta 48 ore 40
 MARKERI TUMORALI
69 Antigen carcinoembrionar CEA Electrochemiluminiscenta 48 ore 40
70 CYFRA 21-1 (Cytokeratin 19
  fragment)
Electrochemiluminiscenta 48 ore 40
71 NSE( Enolaza neuron specifica) Electrochemiluminiscenta 48 ore 40
72 pro GRP Electrochemiluminiscenta 48 ore 150
73 SCC(antigenul cancerului cu
  celule scuamoase)
Electrochemiluminiscenta 48 ore 40
MICROBIOLOGIE
74 Exudat faringian                                                                  
75  Examen bacteriologic exudat faringian -
  Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
  72 ore 16
76 Examenfungic exudat faringian -
  Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungica
  72 ore 16
EXAMEN URINĂ
77 Urocultură -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană     
  72 ore 16
78 Examen fungic urina   72 ore 16
EXAMENE MATERII FECALE 
79 Coprocultura - 
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
  72 ore 16
80 Examen micologic materii fecale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungica
  72 ore 16 
81 Examen coproparazitologic  Microscopie 24 ore 13
82 Depistare hemoragii oculte  Imunocromatografie 24 ore 25
EXAMENE DIN SECREŢII VAGINALE
84 Examene din secreţii vaginale -
  Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană  
  72 ore 16
85 Examene din secreţii vaginale -
  Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 
  72 ore 16
EXAMENE DIN SECREŢII URETRALE
86 Examene din secreţii uretrale -
  Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 
  72 ore 16
87 Examene din secreţii uretrale -
  Examen microscopic nativ şi  colorat, cultură şi identificare fungică 
  72 ore 16
EXAMENE DIN SECREŢII OTICE
88 Examen bacteriologic din secreţii otice -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană  
  72 ore 16
89 Examen fungic din secreţii otice -
  Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
  72 ore 16
EXAMENE DIN SECREŢII NAZALE
90 Examen bacteriologic din secreţii nazale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 
  72 ore 16
91 Examen fungic din secreţii nazale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
  72 ore 16
EXAMENE DIN SECREŢII CONJUNCTIVALE
92 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană   
  72 ore 16
93 Examen fungic din secreţii conjunctivale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 
  72 ore 16
EXAMENE DIN COLECŢIE PURULENTĂ
94 Examen bacteriologic din colecţie purulentă -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 
  72 ore 16
95 Examen fungic din colecţie purulentă -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 
  72 ore 16
TESTAREA SENSIBILITĂŢII LA SUBSTANŢE ANTIMICROBIENE ŞI ANTIFUNGICE          
96 Antibiogramă  Discdifuzie 72 ore 13
97 Antifungigramă  Microdilutii 72 ore 15
98 Identificare bacteriana in sistem automat VITEK Sistem automat 72 ore 40
99 Identificare fungica in sistem automat VITEK Sistem automat 72 ore 40
100 Antibiograma – in sistem automat  Vitek  CMI 12 ore  40
101 Antifufungigrama – in sistem automat Vitek  CMI 12 ore 40
CITOLOGIE
102 Examen citologic lichide de punctie Microscopie 72 ore 40
103 Examen citologic sputa Microscopie 72 ore 40