Tarife laborator analize medicale

Nr. Crt. Denumirea analizei de laborator Metoda Timp eliberare rezultat Pret (lei)
HEMATOLOGIE
1 Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari - spectroscopie de impedanta
- spectrofotometrie
- citrometrie in flux
24 ore 20
2 Numărătoare reticulocite Microscopie 24 ore 6
3 Numărătoare de trombocite din sange capilar Microscopie 24 ore 6
4 Examen citologic al frotiului sanguin Microscopie 24 ore 20
5 VSH 24 ore 5
6 Grup sanguin ABO Aglutinare 24 ore 8
7 Determinare grup sanguin Rh Aglutinare 24 ore 8
8 Timp Quick şi INR Coagulometrie 24 ore 15
9 APTT Coagulometrie 24 ore 15
10 Fibrinogenemie Coagulometrie 24 ore 15
11 Timp de sangerare Duke 24 ore 5
12 Timp de coagulare 24 ore 5
13 D - dimer Imunofluorescenta 24 ore 60
BIOCHIMIE - SERICĂ ŞI URINARĂ
14 Proteine totale serice Spectrofotometrie 24 ore 8
15 Electroforeza proteinelor serice Spectrofotometrie 24 ore 20
16 Uree serică Spectrofotometrie 24 ore 6
17 Acid uric seric Spectrofotometrie 24 ore 6
18 Creatinină serică Spectrofotometrie 24 ore 6
19 Bilirubină totală Spectrofotometrie 24 ore 6
20 Bilirubină directă Spectrofotometrie 24 ore 6
21 Glicemie Spectrofotometrie 24 ore 6
22 Colesterol seric total Spectrofotometrie 24 ore 6
23 HDL colesterol Spectrofotometrie 24 ore 10
24 LDL colesterol Spectrofotometrie 24 ore 10
25 Trigliceride serice Spectrofotometrie 24 ore 8
26 TGP Spectrofotometrie 24 ore 6
27 TGO Spectrofotometrie 24 ore 6
28 Gama GT Spectrofotometrie 24 ore 8
29 Fosfatază alcalină Spectrofotometrie 24 ore 8
30 Calciu seric total Spectrofotometrie 24 ore 6
31 Calciu ionic seric Spectrofotometrie 24 ore 8
32 Magneziemie Spectrofotometrie 24 ore 6
33 Sideremie Spectrofotometrie 24 ore 8
34 Examen complet de urină (sumar + sediment) Spectrofotometrie 24 ore 10
35 Creatinina urinara Spectrofotometrie 24 ore 8
36 LDH Spectrofotometrie 24 ore 16
37 Hemoglobina glicozilata Spectrofotometrie 24 ore 25
38 Amilaza Spectrofotometrie 24 ore 20
39 Clostridium difficile GDH + toxina A + B Imunocromatografie 24 ore 60
BIOCHIMIE - LICHIDE DE PUNCTIE
40 Proteine totale Spectrofotometrie 24 ore 8
41 Glucoza Spectrofotometrie 24 ore 6
42 Colesterol total Spectrofotometrie 24 ore 6
43 Trigliceride Spectrofotometrie 24 ore 8
44 LDH Spectrofotometrie 24 ore 16
45 Amilaza Spectrofotometrie 24 ore 20
46 Adenozin diaminaza (ADA) Spectrofotometrie 24 ore 20
47 Proteina C reactiva Aglutinare 24 ore 15
48 Factor reumatoid Aglutinare 24 ore 10
49 Ph metoda test fizico-chimic Spectrofotometrie 24 ore 5
50 R Rivalta Precipitare 24 ore 5
IMUNOLOGIE
51 TSH Chemiluminiscenta, ECLIA, Imunofluorescenta 48 ore 30
52 FT4 Chemiluminiscenta, ECLIA, Imunofluorescenta 48 30
53 Hormonul foliculinostimulant Imunofluorescenta 48 ore 24
54 Hormonul luteinizant (LH) Imunofluorescenta 48 ore 24
55 Cortizol Imunofluorescenta 48 ore 28
56 Prolactină Imunofluorescenta 48 ore 26
57 Anti-HAV IgM (calitativ) Imunocromatografie 24 ore 41
58 Ag HBs (calitativ) Imunocromatografie 24 ore 32
59 Anticorpi Anti HCV (calitativ) Imunocromatografie 24 ore 65
60 Testare HIV la gravidă (calitativ) Imunocromatografie 24 ore 34
61 Ac anti SARS COV 2IgG si IgM (calitativ) Imunocromatografie 24 ore 20
62 ASLO Aglutinare 24 ore 12
63 VDRL sau RPR Aglutinare 24 ore 6
64 Confirmare TPHA Aglutinare 24 ore 13
65 Antigen Helicobacter Pylori Imunocromatografie 24 ore 40
66 Antigen Giardia Imunocromatografie 24 ore 24
67 Complement seric C3 Imunotubidimetrie 24 ore 15
68 Complement seric C4 Imunotubidimetrie 24 ore 15
69 IgG seric Imunotubidimetrie 24 ore 15
70 IgA seric Imunotubidimetrie 24 ore 15
71 IgM seric Imunotubidimetrie 24 ore 16
72 Proteina C reactivă Aglutinare 24 ore 15
73 Proteina C reactivă (cantitativ) Turbidimetrie 24 ore 20
74 Factor reumatoid Aglutinare 24 ore 10
75 PSA Chemiluminiscenta, ECLIA, Imunofluorescenta 48 ore 35
76 AC Helicobacter Pylori Imunocromatografie 24 ore 40
77 Troponina Imunofluorescenta 24 ore 10
78 Troponina Electrochemiluminiscenta 50
MARKERI TUMORALI
79 Antigen carcinoembrionar CEA Electrochemiluminiscenta 48 ore 45
80 CYFRA 21-1 (Cytokeratin 19 fragment) Electrochemiluminiscenta 48 ore 45
81 NSE( Enolaza neuron specifica) Electrochemiluminiscenta 48 ore 45
82 pro BNP Electrochemiluminiscenta 48 ore 150
83 PROCALCITONINA Electrochemiluminiscenta 48 ore 130
MICROBIOLOGIE
EXUDAT FARINGIAN
84 Examen bacteriologic exudat faringian -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
85 Examenfungic exudat faringian -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungica
72 ore 16
EXAMEN URINĂ
86 Urocultură -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
87 Examen fungic urina 72 ore 16
EXAMENE MATERII FECALE
88 Coprocultura -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
89 Examen micologic materii fecale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungica
72 ore 16
90 Examen coproparazitologic Microscopie 24 ore 13
91 Depistare hemoragii oculte Imunocromatografie 24 ore 25
EXAMENE DIN SECREŢII VAGINALE
92 Examene din secreţii vaginale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
93 Examene din secreţii vaginale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
EXAMENE DIN SECREŢII URETRALE
94 Examene din secreţii uretrale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
95 Examene din secreţii uretrale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
EXAMENE DIN SECREŢII OTICE
96 Examen bacteriologic din secreţii otice -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
97 Examen fungic din secreţii otice -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
EXAMENE DIN SECREŢII NAZALE
98 Examen bacteriologic din secreţii nazale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
99 Examen fungic din secreţii nazale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
EXAMENE DIN SECREŢII CONJUNCTIVALE
100 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
101 Examen fungic din secreţii conjunctivale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
EXAMENE DIN COLECŢIE PURULENTĂ
102 Examen bacteriologic din colecţie purulentă -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
103 Examen fungic din colecţie purulentă -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
EXAMENE DIN SPUTA
104 Examen bacteriologic din sputa -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
105 Examen fungic din sputa -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
EXAMENE DIN LICHIDE DE PUNCTIE - PLEURAL, PERICARDIC, ASCITA, SINOVIAL
106 Examen bacteriologic din lichide de punctie -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
107 Examen fungic din lichide de punctie -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
TESTAREA SENSIBILITĂŢII LA SUBSTANŢE ANTIMICROBIENE ŞI ANTIFUNGICE
108 Antibiogramă Discdifuzie 72 ore 13
109 Antifungigramă Microdilutii 72 ore 15
110 Identificare bacteriana in sistem automat VITEK Sistem automat 72 ore 50
111 Identificare fungica in sistem automat VITEK Sistem automat 72 ore 45
112 Antibiograma – in sistem automat Vitek CMI 12 ore 40
113 Antifufungigrama – in sistem automat Vitek CMI 12 ore 40
CITOLOGIE
114 Examen citologic lichide de punctie Microscopie 72 ore 40
115 Examen citologic sputa Microscopie 72 ore 40