Laborator analize medicale

Tarife analize la cerere / pacienti neasigurati

Lista analizelor de laborator decontate de CAS

Recoltari probe Luni-vineri 7:30 - 11:00

Eliberari rezultate Luni-Vineri 14:00 - 14:30

Structura laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila este urmatoarea :

 • Compartiment BK
 • Compartiment Biochimie-Hematologie-Imunologie
 • Compartiment Microbiologie

Compartimentul BK

In activitatea de combatere a tuberculozei, un rol esential revine examenelor bacteriologice . Aceasta activitate s-a desfasurat pâna in anul 1981 in laboratorul Spitalului de Ftiziologie , in perioada 1981-1985 in cadrul laboratorului Spitalului de Specialitate Braila , in perioada 1985-1999 in cadrul laboratorului Spitalului Judetean Braila, iar din 1999 , prin ordinul M.S., se infiinteaza SPITALUL DE PMEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA, in laboratorul caruia s-a efectuat diagnosticul bacteriologic al tuberculozei.

Laboratorul BK din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie face parte din reteaua nationala de laboratoare BK si este clasificat laborator de nivel III, prin activitatea sa contribuind la indeplinirea politicii Programului National de Prevenire Supraveghere si Control a Tuberculozei. Compartimentul BK efectueaza analize de baceriologie pentru diagnosticul de laborator al tuberculozei, precum si teste rapide de diagnostic molecular pentru depistarea M.tuberculosis si a rezistentei la medicamentele antituberculoase de linia I.

Compartimentul de Biochimie-Hematologie–Imunologie si Compartimentul Microbiologie

In aceste compartimente se efectueaza teste de biochimie, hematologie, imunologie, microbiologie, citologie hematologica si citodiagnostic pentru lichide de punctie , laboratorul deservind cele trei sectii ale spitalului, precum si ambulatoriul de specialitate.

Incepand cu anul 2005 laboratorul de analize medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila a demarat procesul de acreditare RENAR , la inceput fiind acreditat doar compartimentul BK, ulterior au fost extinsa acreditate si pentru domeniile biochimie si imunologie iar in anul 2013 au fost acreditate si domeniul microbiologie si imunologie prin tehnici ELISA.

Incepand cu anul 2011 Spitalul de Pneumoftiziologie Braila a incheiat contract cu CJAS Braila contract de prestari servicii paraclinice- analize de laborator.

In perioada 2011-2013 laboratorul a fost dotat cu echipamente moderne de diagnostic in cadrul programului Operational Regional cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si este acreditat RENAR din anul 2007 conform SR ISO 15189:2007.

Laboratorul efectueaza analize medicale contra cost pentru pacientii care se adreseaza direct, precum si analize gratuite pentru pacientii care se adreseaza cu bilet de trimitere de la medicii de familie si medicii specialisti.


Aparatura si echipamente

Hematologie si Coagulometrie

 • Analizor automat Pentra 80XLR
 • Analizor automat Yumizen H1500
 • Analizor semiautomat Siemens BFTII
 • Analizor automat Sysmex CA 600 Series
 • Analizor automat Alifax Roller 20LC

Biochimie

 • Analizor automat BS 400 (2 bucati)
 • Analizor automat electroforeza Sebia Minicap
 • Analizor automat Ichem Velocity - sumar urina
 • Analizor IQ 200 Elite - sediment urinar

Imunologie

 • Analizor automat Electrochemiluminiscenta Cobas E-411
 • Analizor imunologie i-Chroma

Bacteriologie

 • Analizor automat Vitek 2 - Compact 15

Bacteriologie BK

 • Analizor automat de bacteriologie Bactec Mgit 960

Biologie Moleculara BK

 • Sistem automat de genetica moleculara HAIN
 • Analizor automat GeneXpert